Künye

İmtiyaz Sahibi / Grantee

Utku SEYHAN

Genel Yayın Yönetmeni /  Editor in Chief

Gürkan SARIYAR

Hakan YALDIZ

Editörler / Editors

Utku SEYHAN

Gürkan SARIYAR

Hakan YALDIZ

MESUT TUNA SEYHAN

Hukuk Danışmanı / jurisconsult

Av. Samet ÇELİK

Mali Müşavir / financial advisor

Ahmet ARABACI

Reklam /  Advertise

Utku SEYHAN

Adres: Tekirdağ / Türkiye